Chủ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh theo Form mới năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 3 cấp Tỉnh mới]

Danh sách các chủ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh theo Form mới năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 3 cấp Tỉnh mới].


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh theo form mới năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 (THEO FORM MỚI)

Toán Thời gian Xem đồng hồ hệ 12 giờ và hệ 24 giờ
Xem đồng hồ giờ đúng; giờ hơn và giờ kém
Tháng – Năm
Ôn tập về thời gian
Tiền tệ Tiền Việt Nam
Các bài toán có lời văn về tiền Việt Nam
Diện tích của hình chữ nhật. Diện tích của hình vuông Diện tích của hình chữ nhật
Diện tích của hình vuông
Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (mở rộng)
Tìm các thành phần của phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000
Toán TA Time 12 hour and 24 hour clock, A.M and P.M
Months in a year
Tiếng Việt Các kiểu câu Câu kể
Câu cảm
Câu khiến

About admin