Đề ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023

Tuyển tập các chủ Đề ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 có đáp án.


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


TUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 

PHỤ LỤC ÔN THI


Danh sách các chủ đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023


TOÁN TIẾNG VIỆT


I/Ôn tập số đo thời gian     

A – Giải bài toán liên quan đến thời gian

B – Ôn tập các phép tính với số đo thời gian

II/ Ôn tập hình phẳng         

A – Tính diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học

B – Giải bài toán có yếu tố hình học đã học

III/ Các bài toán về tỉ số phần trăm          

A – Giải bài toán liên quan đến tìm tỉ số phần trăm của hai số

B – Giải bài toán liên quan đến tìm giá trị một số phần trăm của một số

C – Giải bài toán liên quan đến tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó

D – Một số bài toán tổng hợp về tỉ số phần trăm

IV/ Ôn tập hình khối           

A – Tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật – hình lập phương

B – Giải bài toán liên quan đến hình hộp chữ nhật, hình lập phương


TOÁN TIẾNG ANH: WORD PROPLEMS


A – Proportion word problem

B – Age word problem


TIẾNG VIỆT: LIÊN KẾT CÂU


Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

Liên kết câu trong bài bằng từ ngữ nối


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOEDU CẤP TỈNH LỚP 5 NĂM 2022 – 2023TUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI

TOÁN TIẾNG VIỆT


I/ ÔN TẬP SỐ ĐO THỜI GIAN

A – GIẢI BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN THỜI GIAN


Câu 1: Lúc 6 giờ 45 phút bạn Lan đi từ nhà và đến trường lúc 7 giờ 25 phút. Trên đường đi bạn Lan vào quán để ăn sáng hết 15 phút. Hỏi nếu không kể thời gian ăn sáng, bạn Lan đi quãng đường từ nhà đến trường hết bao nhiêu thời gian?

Trả lời: Nếu không kể thời gian ăn sáng thì thời gian bạn Lan đi quãng đường từ nhà đến trường là:

a/ 25 phút            b/ 30 phút             c/ 20 phút             d/ 40 phút

Hướng dẫn

Nếu không kể thời gian ăn sáng bạn An đi từ nhà đến trường hết số thời gian là:

7 giờ 25 phút – 6 giờ 45 phút – 15 phút = 25 phút


Câu 2: Chiếc máy tính xách tay đầu tiên trên thế giới ra đời năm 1981. Năm đó thuộc thế kì nào sau đây?

a/ XIX                  b/ XXI                  c/ XVIII                d/ XX


Câu 3: Để gấp được 1 con hạc giấy, bạn Hòa cần 2 phút 20 giây để hoàn thành. Tính thời gian để bạn Hòa gấp 5 con hạc như trên.

a/ 10 phút 40 giây b/ 11 phút 20 giây c/ 11 phút             d/ 11 phút 40 giây

Hướng dẫn

Để gấp 5 con hạc thì Hòa cần số thời gian là:

2 phút 20 giây  × 5 = 11 phút 40 giây


Câu 4: Một con ốc sên cần một ngày rưỡi để bò ra khỏi miệng giếng. Thời gian để con ốc sên bò ra khỏi miệng giếng là:

a/ 36 giờ               b/ 30 giờ               c/ 15 giờ               d/ 24 giờ


Câu 5: Một người thợ mộc cưa một khúc gỗ thành 5 đoạn, trung bình mỗi đoạn cưa hết 5 phút. Thời gian để người thợ mộc đó cưa xong khúc gỗ đó là:

a/ 25 phút             b/ 20 phút

Hướng dẫn

5 đoạn cần số lần cưa là: 5 – 1 = 4 (đoạn)

Thời gian đề người thợ mộc cưa xong là: 5 × 4 = 20 (phút)


Câu 6: Buổi sáng, Đông đi từ nhà đến chợ hết 30 phút và mua đồ hết 25 phút. Sau đó Đông quay về nhà. Hỏi thời gian từ lúc Đông bắt đầu đi chợ cho đến khi về nhà là bao lâu?

a/ 55 phút             b/ 1 giờ 25 phút            c/ 1 giờ 5 phút

Hướng dẫn

Thời gian từ lúc Đông bắt đầu đi chợ cho đến khi về nhà là:

30 phút + 25 phút + 30 phút = 1 giờ 25 phút

………

Để xem tiếp tài liệu ôn thi đấu trường toán học lớp 5 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 19: Chiều nay nhóm của Hùng định làm 10 chiếc ô tô đồ chơi để tặng các em học sinh nghèo trong dịp trung thu. Để làm 1 chiếc ô tô, cả nhóm phải làm trong 25 phút. Khi các bạn làm xong 10 chiếc ô tô thì nhìn lên đồng hồ thấy kim ngắn chỉ giữa số 6 và 7, kim dài chỉ số 6. Theo em, nhóm của Hùng bắt đầu làm từ lúc mấy giờ?

a/ 2 giờ                 b/ 2 giờ 10 phút              c/ 2 giờ 20 phút

Hướng dẫn

Khi kim ngắn chỉ giữa số 6 và 7, kim dài chỉ số 6 là lúc 6 giờ 30 phút.

Thời gian làm 10 chiếc đồng hồ là: 25 phút × 10 = 250 phút

Đổi: 250 phút = 4 giờ 10 phút

Thời gian nhóm của Hùng bắt đầu làm là:

6 giờ 30 phút – 4 giờ 10 phút = 2 giờ 20 phút


Câu 20: Trong tiết sinh hoạt lớp, bạn lớp 5A tổ chức một chương trình biểu diễn văn nghệ kỉ niệm ngày Quốc tế phục nữ 8 tháng 3. Chương trình dự kiến kéo dài 30 phút. Trong đó, thời gian dành cho phần chúc mừng với lời giới thiệu là 8 phút. Hai tiết mục ảo thuật, mỗi tiết mục dài 4 phút. Thời gian còn lại dành cho 6 tiết mục hát múa. Theo em, mỗi tiết mục hát múa sẽ có thời gian là bao nhiêu phút? Biết mỗi tiết mục múa hát có thời gian biểu diễn như nhau.

a/ 2 phút 30 giây             b/ 2 phút 20 giây           c/ 2 phút 25 giây

Hướng dẫn

Thời gian danh cho 6 tiết mục múa hát là: 30 – 8 – 4 × 2 = 14 (phút)

Mỗi tiết mục hát múa có số thời gian là: 14 phút : 6 = 2 phút 20 giây

………

Để xem tiếp tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 5 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi đấu trường Toán hoc VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi đấu trường Toán hoc VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi đấu trường Toán học lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi đấu trường Toán học lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Tài liệu ôn Đề thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Tài liệu ôn Đề thi Đấu trường Toán học lớp 5 cấp tỉnh năm 2022 - 2023

Tài liệu ôn Có đáp án đề thi đấu trường Toán học VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

About admin