Đề ôn thi Trạng nguyên Toàn Tài lớp 5 cấp Quốc gia năm 2022 – 2023 (Có đáp án)

Đề ôn thi Trạng nguyên Toàn Tài lớp 5 cấp Quốc gia năm 2022 – 2023 (Có đáp án).

Đăng ký tài liệu ôn thi TNTT lớp 5 cấp quốc gia năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI CẤP QUỐC GIA LỚP 5 NĂM 22 – 23


ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI LỚP 5 VÒNG 6 CẤP QUỐC GIA NĂM 2022 – 2023 (TNTT LỚP 5)

ĐỀ SỐ 3


BÀI 1 – CHUỘT VÀNG TÀI BA

brother Action
Monday
eat
father
doctor Job
sing
sister
teacher
Tuesday Family
swim
mother
businessman
chair

Hướng dẫn

Action: eat; sing; swim

Job: teacher, doctor, businessman

Family: mother; father; sister; brother

…..

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và đặt mua tài liệu ôn Trạng nguyên Toàn Tài lớp 5 cấp Quốc gia năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2 – ĐIỀN TỪ

Câu hỏi 1: Điền từ đồng âm vào chỗ trồng để hoàn thành câu sau:

Con ruồi …đậu…..mâm xôi ……đậu…..


Câu hỏi 2: Fill in the blank:

a/ Where do you live?

– I live …..in…. Phan Dinh Phung Street.

b/ Jap…a…n


Câu hỏi 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hai can dầu chứa tất cả 86 lít. Biết nếu chuyển từ can A sang can B 4 lít thì số dầu ở hai can bằng nhau. Vậy can A có ………. lít dầu

Hướng dẫn

Can A nhiều hơn can B số lít dầu là: 4 × 2 = 8 (lít)

Can A có số lít dầu là: (86 + 8) : 2 = 47 (lít)

Điền 47


Câu hỏi 4: Điền “s” hoặc “x” vào chỗ trống:

chim …s…ẻ                   …x….ẻ gỗ            ngày …x…ưa        say …s…ưa


Câu hỏi 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

  1. Ông bé Na bị đau chân.
  2. Đàn bò thênh thang gặm cỏ dưới chân đồi.
  3. Một bàn chân có 5 ngón chân.

Từ “chân” ở vị trí số …2…mang nghĩa chuyển.


Câu hỏi 6: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 60 tuổi. Biết sau 15 năm nữa tuổi bố gấp 2 lần tuổi con. Tuổi bố hiện nay là ……..tuổi.

Hướng dẫn

Tuổi của hai bố con sau 15 năm nữa là: 60 + 15 × 2 = 90 (tuổi)

Coi tuổi con khi đó là 1 phần thì tuổi bố khi đó là 2 phần.

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Tuổi bố khi đó là: 90 : 3 × 2 = 60 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là: 60 – 15 = 45 (tuổi)

Điền 45


Câu hỏi 7: Giải câu đố sau:

Ngăn dòng nước lụt ven sông,

Có “m” thành tắt nắng hồng tối đen,

Sắc thêm vào các trẻ em,

Mỗi giờ học toán thường xuyên làm bài?

Từ để nguyên là từ gì?

Trả lời: Từ để nguyên là …..đê….


Câu hỏi 8: Fill in the blank:

How many seasons …..are….. there in Vietnam?

– There are four seasons: Spring, Summer, Autumn and Winter

……….


BÀI 3 – TRẮC NGHIỆM


Câu hỏi 1:  Những địa danh Đông Khê, Đường số 4 gợi nhắc đến chiến dịch nào?

a/ Chiến dịch Hòa Bình            b/ Chiến dịch Điện Biên Phủ

c/ Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947

d/ Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950


Câu hỏi 2: Cặp quan hệ từ trong câu sau biểu thị quan hệ nào?

“Minh không những học giỏi mà còn tốt bụng.”

a/ Tăng tiến                                      b/ Tương phản

c/ Giả thiết – kết quả                          d/ Nguyên nhân – kết quả


Câu hỏi 3: Từ “đồng” trong hai câu sau có quan hệ với nhau như thế nào?

  1. Cái chậu này được làm bằng đồng.
  2. Tối nay bố em đi họp đồng môn.

a/ Đồng nghĩa       b/ Đồng âm                   c/ Nhiều nghĩa      d/ Trái nghĩa


Câu hỏi 4: Giải câu đố sau:

Ai làm vua ở đồng lầy,

Ai thương tập trận với bầy trẻ trâu?

a/ Triệu Quang Phục và Đinh Bộ Lĩnh

b/ Triệu Quang Phục và Ngô Quyền

c/ Phan Bội Châu và Triệu Quang Phục

d/ Phan Bội Châu và Định Bộ Lĩnh


Câu hỏi 5: Câu nói “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.” là câu nói của ai?

 a/ Phạm Văn Đồng        b/ Hồ Chí Minh          c/ Võ Nguyên Giáp          d/ Nguyễn Huệ

…..

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và đặt mua tài liệu ôn Trạng nguyên Toàn Tài lớp 5 vòng Quốc gia năm 2022 – 2023 (TNTT lớp 5 vòng quốc gia) vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin