Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 2 cấp Tỉnh]

Tuyển tập 8 Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 có hướng dẫn giải – [Đấu trường Toán học lớp 2 cấp Tỉnh].


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


TUYỂN TẬP 8 ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 

PHỤ LỤC 8 ĐỀ ÔN THI THEO CÁC CHỦ ĐIỂM SAU:


Toán Ôn tập các số đến 100 So sánh các số đến 100
Các bài toán cấu tạo số
Bài toán có lời văn về thời gian và tiền Việt Nam Các bài toán có lời văn về thời gian
Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 1,2,3,4,5,6,7,8 trừ đi một số):
Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Lập phép tính đúng.
Hình học phẳng Độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc
Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, ba điểm thẳng hàng
Phép nhân Kết hợp phép tính. Lập phép tính đúng (Phép nhân)
Phép chia Kết hợp phép tính.Lập phép tính đúng (phép chia)
Bài toán về nhiều hơn, ít hơn Bài toán về nhiều hơn
Bài toán về ít hơn
Toán TA Numbers up to 100 Numbers up to 100
Tens and ones up to 100
Addition and Subtraction up to 100 Addition up to 100
Subtraction up to 100
Tiếng Việt Lập bảng biểu Lập danh sách học sinh
Lập thời gian biểu
Viết nội quy

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOEDU CẤP TỈNH LỚP 2 NĂM 2022 – 2023TUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Đấu trường Toán học lớp 2 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

…………

Để xem tiếp tài liệu ôn thi VCK Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 2 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 có đáp án

Đề ôn thi Đấu trường Toán học lớp 2 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 có đáp án

………………

Để xem tiếp tài liệu ôn chung kết Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 có đáp án vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin