Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 2 năm 2021 – 2022 (Có hướng dẫn giải)

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 2 năm 2021 – 2022 


ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 1 NĂM 2021-2022 VÒNG 2 (ngày mở vòng 05/ 10/ 2021)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ:

Violympic Toán tiếng việt lớp 5 Vòng 1 năm 20201 - 2022


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 1 VÒNG 2 NĂM 2021 – 2022

Nội dung đề Violympic Toán 1 Vòng 2 năm 2021 -2022 có 3 bài thi:

  • BÀI THI SỐ 1: Sắp xếp các ô theo thứ tự tăng dần
  • BÀI THI SỐ 2: Đừng để điểm rơi
  • BÀI THI SỐ 3: Điền.


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 2 NĂM 2021 – 2022

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán lớp 1 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Hoặc quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)

 

About admin