Giải Đề thi Toán quốc tế TIMO lớp 5 Vòng chung kết quốc tế năm 2019

Hướng dẫn giải Đề thi Toán quốc tế TIMO lớp 5 Vòng chung kết quốc tế năm 2019.


HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN TIMO LỚP 5 VÒNG CHUNG KẾT QUỐC TẾ NĂM 2019


Logical Thinking


  1. The age of Samuel 5 years later is equal to the age of Joseph 4 years ago. Given that the age sum between them is 51 this year, how old is Samuel now?

Tuổi của Samuel 5 năm sau bằng tuổi của Joseph 4 năm trước. Cho biết năm nay tổng số tuổi của cả hai là 51, thì bây giờ Samuel bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn

Joseph hơn Samuel số tuổi là: 4 + 5 = 9 (tuổi)

Tuổi Samuel hiện nay là: (51 – 9) : 2 = 21 (tuổi)

Đáp số: 21


  1. It requires 30 minutes to cut a piece of wood into 7 sections. If the time required to cut into each section is the same, how many minute(s) is / are required to cut into 14 sections?

Cần 30 phút để cắt một miếng gỗ thành 7 đoạn. Nếu thời gian cần thiết để cắt thành mỗi phần là như nhau thì cần bao nhiêu phút để cắt thành 14 phần?

Hướng dẫn

Cắt miếng gỗ thành 7 đoạn cần số lần là: 7 – 1 = 6 (lần)

Thời gian cắt 1 lần là: 30 : 6 = 5 (phút)

Cắt thành 14 phần thì cần số lần cắt là: 14 – 1 = 13 (phần)

Thời gian cần để cắt là: 5 × 13 = 65 (phút)

Đáp số: 65


  1. At a birthday party, if we need to ensure there will be at least 5 people with the same date of birth in Year 1990, how many people are there at the party?

Trong một bữa tiệc sinh nhật, nếu chúng ta cần đảm bảo có ít nhất 5 người có cùng ngày sinh trong năm 1990 thì bữa tiệc đó có bao nhiêu người?

Hướng dẫn

Năm 1990 là năm thường nên có 365 ngày.

Để chắc chắn có ít nhất 5 người có cùng ngày sinh thì tiệc đó cần có ít nhất số người là:

4 × 365 + 1 = 1461 (người)

Đáp số: 1461

Tài liệu Bồi dưỡng ôn thi Toán quốc tế TIMO lớp 5 theo 5 chuyên đề và hỗ trợ giải đáp đề thi Toán TIMO khối 4 qua các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, …


XEM THÊM TUYỂN TẬP 5 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ TIMO DÀNH CHO HS KHỐI 5

(Thailand International Mathematical Olympiad)


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập:

NỘI DUNG BAO GỒM CÓ 5 CHUYÊN ĐỀ:

  • Chuyên đề 1: Tư duy logic – Dãy số viết theo quy luật
  • Chuyên đề 2: Số học – Tính giá trị biểu thức
  • Chuyên đề 3: Lý thuyết số và Định nghĩa các phép toán mới
  • Chuyên đề 4: Hình học
  • Chuyên đề 5: Tổ hợp

VIDEO MẪU VỀ TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TOÁN TIMO LỚP 5

About admin