Một số câu hỏi toán lớp 6 hỏi ngày 20 – 04 – 2015

[Hỗ trợ giải toán lướp 6 trên mạng] – Một số câu hỏi toán lớp 6 hỏi ngày 20 – 04 – 2015, mọi người trợ giúp cho các bạn.

Câu hỏi:

Câu 1: 

Vẽ góc bẹt xOy, vẽ tia phân giác Om của góc đó, vẽ tia phân giác Oa của góc xOm, vẽ tia phân giác Ob của góc mOy.

a) Tính số đo của góc aOb

b) Xác định các cặp góc phụ nhau, kề bù nhau trong hình vẽ.

Câu 2: 

Một ô tô đi quãng đường AB với vẫn tốc 40 km/h .Lúc về xe đi quãng đường BA với vận tốc 50km/h .Cả đi và về (không tính thời gian nghỉ) là 4 giờ 30 phút.

Tính :

a) Thời gian ô tô đi 1 km lúc đi?Lúc về

b) Thời gian ô tô đi và về 1km

c) Độ dài quãng đường AB

Câu 3: 

CMR 11n+2 + 122n-1 chia hết cho 133.

Câu 4: 

Tính: A=1/20+1/30+1/42+…+1/9900

Câu 5: 

Một cửa hàng bán một số m vải trong 3 ngày. ngày thứ nhất bán đc 2/5 số m vải. Ngày thứ 2 bán đc 5/6 số m vải còn lại. Ngày thứ 3 bán đc 15 m vải .Tính tổng số m vải bán đc trong 3 ngày.

Câu 6: 

Tìm số tự nhiên n để a=n+10/2n-8 có  giá trị là 1 số nguyên.

Câu 7: 

Một ô tô chạy qua quãng đường AB trong 3 giờ, giờ đầu chạy được 2 phần 5 quãng đường AB, giờ thứ 2 chạy được 2 phần 5 quãng đường còn lại và thêm 4 km, giờ thứ 3 chạy được 50km. Tính vận tốc trung bình của ô tô.

Câu 8:

Cho A=1/2^2+1/3^2+1/4^2+…+1/100^2. chứng minh rằng A <3/4.

Câu 9: 

4 người chung nhau mua 1 giỏ xoài . Người thứ 1 mua 1/5 số xoài và 1 quả . Người thứ 2 mua 2/5 số còn lại và bớt 1 quả . Người thứ 3 mua 3/5 số còn lại và bớt 1 quả . Người thứ 4 mua nốt 5 quả còn lại . Tính số xoài trong giỏ?

Câu 10:

Bạn Hoàng viết dãy số tự nhiên lẻ,1,3,7…..,để đánh số trang của 1 cuốn sách tính xem chữ số thứ 200 mà bạn Hoàng viết là chữ số nào?

Câu 11:

Có khoảng 100 đến 150 quyển sách, người ta dự tính xếp chúng thành các chồng với số lượng 20 quyển, 12 quyển và 15 quyển. Hỏi có bao nhiêu quyển sách?

Mọi người trợ giúp cho các em.

Tags:

About admin