Ôn thi Toán quốc tế TIMO lớp 5 – Chuyên đề 1: Tư duy logic (Logical Thinking) – Dãy số viết theo quy luật


Tài liệu Ôn thi Toán quốc tế TIMO lớp 5 – Chuyên đề 1: Tư duy logic (Logical Thinking) – Dãy số viết theo quy luật giúp các em học sinh ôn luyện Vòng loại và chung kết quốc gia TIMO khối 5.


TUYỂN TẬP 5 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ TIMO LỚP 5

(Thailand International Mathematical Olympiad 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập luyện thi vui lòng liên hệ:


CHUYÊN ĐỀ 1: Tư duy logic (Logical Thinking) – Dãy số viết theo quy luật XEM THÊM TUYỂN TẬP 5 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ TIMO LỚP 5 TẠI ĐÂY:


Bồi dưỡng Toán quốc tế TIMO lớp 5 theo 5 chuyên đề trọng điểm


About admin