Thông Báo Của Thư Viện

Bài toán thông minh số 3 – Thông Báo Của Thư Viện

Đề bài: Một thư viện mở thông tầm, có nhiều bạn đọc, mỗi người chỉ đến một lần trong ngày. Bất kỳ ba người nào đến thư viện cũng có hai người gặp nhau trong thư viện. Người phụ trách thư viện muốn chọn hai thời điểm trong ngày để truyền đạt một thông điệp tới tất cả bạn đọc đã đến thư viện trong ngày hôm đó. Liệu có thể chọn được không?

Bạn hãy giúp người phụ trách thư viện giải quyết vấn đề trên.

Mời các em tham khảo lời giải:

Người phụ trách thư viện có thể lựa chọn hai thời điểm để giải quyết vấn đề trên là:

t1 :  Thời điểm người đầu tiên làm thủ tục ra về.

t2: Thời điểm người cuối cùng đến thư viện vừa tới và sau đó người phụ trách thư viện treo biển hết giờ vào thư viện.

Trường hợp t1 < t2: Giả sử có độc giả nào đó đến thư viện trong ngày mà lại không có mặt ở cả hai thời điểm trên, nghĩa là anh ta đến sau thời điểm t1 và đến trước thời điểm t2. Điều đó có nghĩa là: anh ta, người ra về đầu tiên và người đến thư viện cuối cùng không có hai người nào gặp nhau trong thư viện, trái với giả thiết bài toán. Vậy t1; t2 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Trường hợp t1 không nhỏ hơn t2: Người phụ trách thư viện chỉ cần thông báo 1 lần ở một thời điểm nào đó giữa t1 và t2.

About thaytoan