Tìm n để n – 5 là ước của n – 7

Hướng dẫn giải toán 6 – toán iq.

Đề bài: Tìm n nguyên để n – 5 là ước của n – 7.

Giải:

Ta có: n – 7 = (n – 5) – 2. Để (n – 5) là ước của (n – 7) thì (n – 5) phải là ước của 2.

n – 5 -2 -1 1 2
n 3 4 6 7

About thaytoan