Violympic Toán tiếng việt lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 – 2021

Đề thi và đáp án Violympic Toán tiếng việt lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 – 2021 (ngày mở vòng 19/ 01/ 2020).TUYỂN TẬP CÁC DẠNG TOÁN VÀ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 1 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (4 đề thi – Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 160 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1


Liên hệ tư vấn tài liệu ôn thi:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 7 NĂM 2020 – 2021

HƯỚNG DẪN GIẢI


BÀI THI SỐ 1 – THẾ GIỚI CÔN TRÙNG

Câu 1. Kết quả của phép tính:  4 +6 = ……….

Câu 2. Kết quả của phép tính:  6 – 4 = …………

Câu 3. Kết quả của phép tính:  3 + 3 = …………..

Câu 4. Kết quả của phép tính:  4 + 1= …………….

Câu 5. Kết quả của phép tính:  7 + 3 = ……….

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


Bài thi số 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM rơi

MÃ 1

Câu 1. Điền dấu (<, > , =) thích hợp vào chỗ chấm.   5 + 3 ………….8

Câu 2. Điền dấu (<, > , =) thích hợp vào chỗ chấm.   7 + 3 ………..9

Câu 3. Điền dấu (<, > , =) thích hợp vào chỗ chấm.   6 + 3…………10

Câu 4. Điền dấu (<, > , =) thích hợp vào chỗ chấm.   8 + 1 …………9

Câu 5. Kết quả của phép tính:  3 + 1 + 2= ………….

Câu 6. Kết quả của phép tính:  1 + 1 + 2 = ………………

Câu 7. Kết quả của phép tính:   2 + 3 + 1 = ………..

Câu 8. Kết quả của phép tính:   1 + 2 + 3= ………..

Câu 9. Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào đúng?

a) 3 + 2 = 6       b. 2 + 1 = 4           c. 1 + 3 = 5           d. 3 + 1= 4

Câu 10. Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào đúng?

a) 2 + 3 = 4       b. 4 + 2= 7          c. 3 + 1= 5            d. 4 + 0 = 4

Câu 11. Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào đúng?

a) 4 + 1= 6            b. 3 + 2 = 7            c. 2 + 4 = 5           d. 6 + 0 = 6

Câu 12. Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào đúng?

a) 2 + 2 = 5             b. 3 + 2= 6            c. 4 + 2= 6            d. 4 + 1= 7

Câu 13. Chọn phép tính có kết quả lớn hơn?

a) 4 + 4                b. 3 + 3                 c. 6 – 2                 d. 5 + 0

Câu 14. Chọn phép tính có kết quả nhỏ nhất?

a) 2 + 4 – 2               b. 6 – 1 + 4             c. 6 – 5 + 2           d. 4 – 2 + 5

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC

Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:   4 + 4 = ……..

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:   4 + 3 = …….

Câu 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:    4 + 2 = …….

Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:   2 + 6 = ……..

Câu 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:    2 + 4 = ……

Câu 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:    2 – 2 = …….

Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:    2 + 5 = …….

Câu 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:   5 + 2 =………..

Câu 9. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:    5 + 3 = ……..

Câu 10. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:    5 – 1 = ……….

Câu 11. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:   3 + 4 = ………

Câu 12. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:    3 + 5 = ……..

Câu 13. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:   6 – 2 = …….

Câu 14. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:   6 – 5 = ………

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


Xem thêm:

+) Tuyển tập các dạng toán và đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 1 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021:

+) Tuyển tập 160 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 1 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021:

About admin