1 hcn có chu vi 200 cm.nếu bớt chiều dài 4 cm và thêm vào chiều rộng 4 cm thì trở thành hv.tính dtich hcn đó?

[Hỏi đáp toán lớp 4] – Đề bài: 1 hcn có chu vi 200 cm.nếu bớt chiều dài 4 cm và thêm vào chiều rộng 4 cm thì trở thành hv.tính dtich hcn đó?

Giải:

nửa chu vi là:200:2=100(cm)

cr là:100:4-5=20(cm)

cd là:100:4+5=30(cm)

dt là 20*30=600(cm vuông)

Tags:

About admin