150 bài toán bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 4

Toán IQ cung cấp tài liệu tham khảo: 150 bài toán bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 4. Mọi thông tin cần hỗ trợ học tập, đăng ký học toán 4 trực tuyến, mua tài liệu học tập vui lòng liên hệ: 0936.128.126 (Hỗ trợ 24/7).

Xem thêm tài liệu tham khảo môn Toán lớp 5 tại đây:

1. HỌC TOÁN LỚP 5 ÔN THI VÀO LỚP 6 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN QUA 15 CHUYÊN ĐỀ

2. TUYỂN TẬP 100 ĐỀ THI TOÁN VÀO LỚP 6 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÀ ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 5 (CÓ ĐÁP ÁN)

Mời các bậc PH, GV xem chi tiết tài liệu bài giảng tại đây:

 

Tags:

About admin