7 phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng

Hệ thống toán iq, Xin giới thiệu đến bạn đọc bảy phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng. Các ví dụ, chúng tôi sẽ giới thiệu trong các bài viết tiếp theo, mời các bạn đón đọc.

  1. Lợi dụng hai góc kề bù.
  2. Vận dụng tiên đề Ơ –  Clít: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho (hai đường thẳng cùng đi qua hai trong ba điểm đó cùng song song với đường thẳng thứ ba)
  3. Vận dụng tính chất: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng vuông góc với đường thẳng đã cho (hai đường thẳng cùng đi qua hai trong ba điểm ấy cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba)
  4.  Chứng minh đường thẳng đi qua hai điểm sẽ đi qua điểm còn lại.
  5. Vận dụng tính chất của hình bình hành là hai đường chéo của chúng cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
  6. Chứng minh ba điểm cùng thuộc một tia hoặc một đường thẳng.
  7. Chứng bằng phản chứng.

Chúc các em học tốt!

Xem bài cùng hệ thống: 18 phương pháp chứng minh hai góc bằng nhau.

Đăng ký học tại Hệ Thống Toán IQ thông qua số điện thoại: 0919 281 916.

About thaytoan