Bài 35: am ap – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 35: am ap – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều của học kì hai.

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:

v

y

am

ap

V

Y

L

H

t

Ư

Th

th

ch

tr

ua

ưa

u

ư

U

qu

quả cam

xe đạp

khám

Tháp Rùa

múa sạp

vạm vỡ

quả trám

sáp nẻ

tạp dề

dám nghĩ

phạm pháp

dám làm

phi phàm

tham lam

tham làm

chè lam

lam lũ

ram ráp

ngáp ngủ

nghề y

vở nháp

giỗ chạp

cảm gió

tháp chàm

hàm ý

cáp

đi làm

số tám

ham mê

thảm đỏ

nhảm nhí

vi phạm

đáp trả

– Bà ở quê ra cho Nam chè lam.

– Mẹ mua cho Na tám quả cam.

Nghỉ hè, mẹ cho bé đi Tháp Rùa.

– Hà có vở nháp.

– Lê bị cảm gió.

– Bố Bi đi làm về là có quà cho Bi.

 

 

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

About admin