Bài 36: ăm ăp – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 36: ăm ăp – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều của học kì hai.


Bài 36: ăm ăp

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
am

ap

ăm

ăp

ua

ưa

qu

th

tr

ch

nh

gh

ngh

kh

ph

ng

gi

nh

chăm chỉ

tắm táp

lắp ráp

kẻ cắp

tằm

cằm

mắm cá

tăm tre

thăm thẳm

cặp da

gắp

chăm làm

bế ẵm

bắp ngô

ngắm nghía

chăm bẵm

đi khắp

răm rắp

gặp gỡ

lắp bắp

đằm thắm

nằm ngủ

băm vằm

nhớ lắm

cắm que

cá trắm

mua sắm

– Mẹ đi chợ mua cá trắm.

Bé Hà ngắm nghía quà của ba.

– Dì Na cho cả nhà bắp ngô.

– Ra phố bé nhớ lắm bà ở quê.

– Vơ đũa cả nắm.

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

About admin