Bài 41: em ep – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 41: em ep – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 41: em ep

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
em

ep

ăm

ăp

âm

âp

am

ap

nh

kh

gh

ch

ua

ưa

ph

gi

que kem

xem ti vi

dép nhựa

cá chép

mắm tép

gà nhép

nghỉ phép

kẹp giữa

lấm lem

tem thư

ngõ hẻm

gói ghém

thấp kém

nem chả

tèm nhem

ria mép

rèm cửa

đè bẹp

đèm đẹp

khép nép

ghi chép

ngõ hẹp

lép kẹp

từ ghép

– Mùa hè, mẹ cho bé ra phố ở nhà dì. Bé có quà cho dì. Quà là cá chép, mắm tép. Nhà dì ở ngõ hẻm, có ti vi, dép nhựa, rèm cửa,…. Giữa trưa, dì đưa bé đi mua kem sữa dừa, sữa chua, … .

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

About admin