Bài 43: im ip – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 43: im ip – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 43: im ip

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
im

ip

em

ep

êm

êp

ăm

ăp

am

âp

âm

ap

ngh

nh

quả tim

xem phim

chú chim

chìm nghỉm

kìm

đi tìm

cà tím

lừa bịp

kim chỉ

nấm kim

dập ghim

quả sim

chú thím

lim dim

bim bim

im lìm

nhịp tim

bí kíp

kịp giờ

nhíp gắp mi

rim cá

– Chú Hà mua bim bim cho Na.

– Quả sim tim tím.

– Bé xem phim ở ti vi.

– Thứ ba, bà đưa Na đi khám ở trạm y tế xã. Y tá đo nhịp tim cho Na.

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

About admin