Bài 47. om, op – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 47. om, op – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 47. om, op

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
om

op

iêm

yêm

iêp

em

ep

ăm

ăp

âm

âp

im

ip

ap

am

êm

khóm tre

đom đóm

gom góp

tóp mỡ

còm nhom

vòm lá

làm đỏm

om sòm

nghe lỏm

lom khom

quả bom

dòm ngó

ngõ xóm

góp ý

bì bõm

hòm thư

họp nhóm

nhẹ tõm

rí rỏm

ki cóp

đấm bóp

thóp lõm

ba chỏm

vòm lá

Nam và Điệp đi họp nhóm.

– Cụ già lom khom ra ngõ.

– Ngõ xóm, chó sủa, gà nhí “chiêm chiếp” ầm ĩ.

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

About admin