Bài 49. ơm, ơp – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 49. ơm, ơp – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 49. ơm, ơp

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
ơm

ơp

ôm

ôp

om

op

ăm

ăp

âp

ep

bơm xe

rơm rạ

bữa cơm

sớm hôm

cơm nếp

bờm xờm

mớm cơm

tởm lợm

đơm đó

thơm tho

hợp lý

lợp nhà

lớp ba

lởm chởm

sấm chớp

– Nửa đêm, mưa gió, sấm chớp ầm ầm, bé Na sợ quá.

Bữa cơm nhà Lê có cua, cá, tôm và cả mắm tép.

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

– Bà có cơm nếp thơm quá!

– Chị Lam học lớp ba.

About admin