Bài 52. um, up – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 52. um, up – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 52. um, up

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
om

op

ôp

ôm

ơm

ơp

im

ip

ăm

ăp

âp

ap

em

ep

êm

êp

chùm nho

chum gỗ

mum múp

um tùm

chúm chím

mũm mĩm

xe cúp

súp lơ

sum họp

cảm cúm

tôm hùm

giúp đỡ

búp bê

bị đúp

múp míp

túm tụm

súp gà

cụp chữ C

trùm kẻ cắp

búp chè

– Chị Nhi cho My búp bê.

– Bữa trưa nhà Lê có súp gà, cà tím và tôm hùm.

Bà bị cảm cúm, mẹ và Lê mua chùm nho về quê thăm bà.

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

About admin