Bài 53. uôm – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 53. uôm – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 53. uôm

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
uôm

um

up

op

nhuộm

buồm

muôm muỗm

luộm thuộm

thả chuôm

xóm Buộm

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

About admin