Bài 54. ươm, ươp – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 54. ươm, ươp – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 54. ươm, ươp

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
ươm

ươp

uôm

um

up

om

êm

op

em

ep

im

ip

ăp

êp

quả mướp

bươm bướm

chườm đá

hồ Gươm

ươm mầm

cườm đá

kẻ cướp

rườm rà

đượm đà

gượm đã

lượm

ướp gia vị

ủ chượp

nườm nượp

– Phố xá nườm nượp xe cộ.

– Nghỉ hè, bé đi hồ Gươm.

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

About admin