Bài 55. an, at – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 55. an, at – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 55. an, at

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
an

at

ươm

ươp

um

up

uôm

An

êm

ip

êm

am

ăm

ăp

âp

ep

bạn bè

nhát gan

thợ hàn

bàn ghế

san hô

phàn nàn

bát cơm

cà vạt

hát hò

mát mẻ

hạt đỗ

đá mạt

chan chứa

chạn bát

tràn lan

nhàn nhã

gian nan

than vãn

giám sát

lạt mềm

ngạt thở

sạt lở

phát quà

cơm nát

thơm ngát

cơ bản

thư giãn

giản dị

nhãn vở

chim nhạn

tràn lan

can đảm

giàn mướp

lan man

nhà sàn

đàn gà

vô vàn

quản gia

cán bộ

quán xá

  1. Học sinh viết nghe viết các từ in đậm ra vở

– Mẹ phát quà cho bé. Quà có nhãn vở, bàn ghế nhỏ.

– Bố Na là cán bộ xã.

About admin