Bài 58. ăn, ăt – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 58. ăn, ăt – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 58. ăn, ăt

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
ăn

ăt

an

at

um

up

im

ip

em

ep

êm

êp

th

nh

kh

gh

chăn màn

căn cứ

mặn mà

lăn tăn

căn bản

mắt đen

cặn bã

chặt chém

đi săn

cắn xé

dặn dò

củ sắn

bắt cá

tóm tắt

chặt chẽ

có sẵn

săn bắt

nhăn nhó

khó khăn

răn đe

cằn nhằn

thằn lằn

số chẵn

hàn gắn

khắt khe

giặt giũ

hàn gắn

ngăn chặn

che chắn

đắt rẻ

rè rặt

ra mắt

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

– Mẹ giặt giũ chăn màn.

– Nhà Lê có của ăn của để.

About admin