Bài 59. ân, ât – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 59. ân, ât – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 59. ân, ât

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
ân

ât

an

at

um

up

im

ip

ăn

ăt

ph

ngh

nh

ch

tr

th

cận thị

quả mận

tận tâm

sân si

chân thật

bạn thân

lẩn thẩn

an phận

múa lân

dơ bẩn

bất cần

chật hẹp

ất ơ

nghĩ quẩn

nhầm lẫn

xa gần

lật đật

ân cần

tân gia

cần mẫn

lần sờ

nợ nần

vớ vẩn

phất phơ

phân vân

bất cẩn

tâm thần

đỡ đần

lấn át

ân nhân

âm vần

bật lửa

tất bật

đất cát

bất cẩn

vật vã

vất vả

tàn tật

thật thà

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

– An là bạn thân của Trâm.

– An rất thật thà và chăm chỉ. An giúp mẹ chăm em và rửa bát nữa.

About admin