Bài 60. en, et – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 60. en, et – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 60. en, et

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
en

et

gh

X

S

Th

Ân

om

ân

ât

an

at

um

up

im

ip

làm quen

khen chê

ven bờ

dế mèn

thợ rèn

hèn nhát

két sắt

chen lấn

e thẹn

hẹn hò

lá sen

chim én

ghen tị

nét đẹp

chén bát

ốm nghén

la hét

lẹt đẹt

kẹt xe

ghen ghét

thèn đen

xen kẽ

khăn len

thu vén

khăn len

đèn đóm

quét dọn

phèn chua

trơ trẽn

sấm sét

xem xét

lẹt đẹt

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

– Đầm sen nhà Nam thơm ngát.

– Ven bờ hồ, trẻ em la hét om sòm.

About admin