Bài 61. ên, êt – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 61. ên, êt – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 61. ên, êt

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
ên

êt

en

et

em

ep

im

ip

iêm

yêm

iêp

um

up

an

at

ân

sền sệt

bề trên

họ tên

nền đất

đèn nến

thân mến

bến bờ

rắn rết

sợ sệt

đẹp nết

đi tết

củ dền

rên rỉ

số hên

bền chặt

Tết

đền thờ

vỏ hến

sến sẩm

kền kền

mệt lử

vết bẩn

y hệt

vết mổ

Họ và tên của em là Phạm Văn Lâm.

– Tết đến, bà lì xì em năm ngàn.

– Vết bẩn trên quần khó giặt quá!

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

About admin