Bài 64. in, it – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 64. in, it – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 64. in, it

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
in

it

th

ch

nh

ng

ph

kh

ên

êt

en

et

em

ep

im

ip

đèn pin

xin xỏ

số chín

quả mít

nhìn ngó

nhẫn nhịn

chỉn chu

mù mịt

bọ xít

vừa khít

khịt mũi

đen kịt

mịt mù

xa tít tắp

tua vít

im thít

thịt bò

xin phép

chín chắn

nín thở

bom mìn

in ấn

kín mít

hít thở

bịt mắt

ít quá

1 lít

rít lên

xịt thơm

chi chit

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

– Giữa đêm, chó sủa ầm ĩ. Mẹ tìm đèn pin ra xem chó cắn gì.

– Bà cho My quả mít, nó chín thơm quá mẹ à.

About admin