Bài 65. iên, iêt – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 65. iên, iêt – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 65. iên, iêt

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
iên

iêt

iêm

yêm

iêp

ăm

âp

ân

ăt

in

it

th

ch

nh

ng

ph

kh

ia

gà chiên

phiên chợ

kiến thiết

kiệt quệ

tự nhiên

bà tiên

làm phiền

chùa chiền

kiên cố

siết chặt

nhiệt đồ

biền biệt

ăn diện

diệt trừ

thiên địa

miên man

viện trợ

biện hộ

vở viết

bờ biển

hiên nhà

liên miên

thập niên

viên bi

xiên thịt

liền kề

từ điển

triển lãm

diễn viên

miễn phí

chế biến

phiến diện

tiến lên

biện hộ

tiền điện

thưa kiện

từ thiện

thư viện

Việt Nam

thua thiệt

tha thiết

la liệt

viết đẹp

phân biệt

liệt sĩ

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

– Mùa hè, ba cho Lan đi tắm biển. Biển có sứa, có san hô.

– Kì 2, cô khen em có tiến bộ.

About admin