Bài 66. yên, yêt – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 66. yên, yêt – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 66. yên, yêt


  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
yên

yêt

iên

iêt

iêm

yêm

iêp

um

chim yến

tổ yến

da diết

tạm biệt

yên ả

Yên tử

Xã Vũ Yển

yết thị

yết giá

yên xe đạp

– Tạm biệt bố mẹ, Na về quê thăm bà ạ. Ở quê, Na nhớ bố mẹ da diết.

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

– Chim yến làm tổ thật đẹp.

– Bạn Yến lớp em vừa hiền, vừa đẹp.

– Chị Na làm nhân viên phát tờ yết thị.

About admin