Bài 67. on, ot – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 67. on, ot – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 67. on, ot


  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
on

ot

yên

yêt

om

op

ôm

ôp

ơm

ơp

Yên

Ng

tr

ngh

gi

ch

ph

nh

con chim

tí hon

bon chen

ngọn gió

tròn tròn

hòn than

bón phân

nón lá

giòn tan

mon men

lon ton

thon thả

xót xa

quả nhót

đưa đón

chót vót

gót chân

chim hót

gọt quả

đon đả

giòn tan

lon bia

món ăn

ăn đòn

đá mòn

nõn là

lựa chọn

ngón chân

rón rén

dọn dẹp

ôm trọn

ngắn gọn

vỏn vẹn

bọt biển

thậm thọt

ngót nghét

nắn nót

rót bia

gọt vỏ

sọt cam

bọn nó

son phấn

hèn mọn

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

– Chim hót trên ngọn tre.

– Mẹ em làm món ăn rất ngon!

About admin