Bài 70. ôn, ôt – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 70. ôn, ôt – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 70. ôn, ôt


  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
ôn

ôt

on

ot

an

at

en

et

im

iên

ăn

at

ip

th

tr

ng

ch

ph

số bốn

yên ổn

thôn xóm

hỗn độn

trốn tìm

ngột ngạt

ngôn ngữ

củ cà rốt

con chồn

số một

tâm hồn

dồn dập

bận rộn

đốt lửa

cột cờ

bột nếp

bể phốt

bồn chồn

hôn nhân

lọ cồn

bổn phận

hỗn tạp

cắt rốn

đi trốn

tiền vốn

bề bộn

tột độ

lộn xộn

nhộn nhịp

trả trộn

bột giặt

đột ngột

ngu dốt

chốt giá

lô cốt

cột điện

I ốt

bị sốt

thốt nốt

hột vịt lộn

rô bốt

nhốt chó

bị nhột

ăn nốt

lốt rắn

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

– Thôn xóm ở quê thật yên ả.

– Thỏ ăn cà rốt.

About admin