Bài 71. ơn, ơt – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 71. ơn, ơt – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 71. ơn, ơt

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
ơn

ơt

on

ôn

ôt

ot

et

in

ưa

ua

ân

âp

ât

at

cơn mưa

quả ớt

sơn ca

mơn mởn

giận hờn

bất chợt

cợt nhả

ăn bớt

vớt cá

dễ ợt

ngọt xớt

đơn giản

sơn nhà

đùa giỡn

chập chờn

nhởn nhơ

tờ đơn

hơn thua

mơn man

nhớ ơn

trơn tru

con lợn

dữ tợn

trợn mắt

non nớt

phớt lờ

thớt gỗ

nhợt nhạt

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

– Con cọp thật dữ tợn.

– Bếp nhà Na có thớt gỗ, thớt nhựa.

About admin