Bài 72. un, ut, ưt – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 72. un, ut, ưt – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 72. un, ut, ưt


  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
un

ut

ưt

ôn

ôt

ơn

ơt

êt

en

âm

ân

ăt

ưa

iên

ot

am

phun lửa

nấm lùn

rét run

vun vút

rút tiền

thút thít

mút mát

vun vén

sứt mẻ

mứt tết

bút bi

bút chì

nhút nhát

nứt nẻ

bứt rứt

hùn vốn

bứt phá

mứt dừa

gỗ mun

mụn cám

mùn cưa

chút ít

lén lút

ngùn ngụt

vụn vặt

con cún

rễ cùn

ngắn cũn

bủn rủn

mưa phùn

con giun

ăn bún

sắt vụn

phun sơn

quần chun

ngắn ngủn

nghi ngút

nhụt chí

thắt nút

phút chót

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

– Bi là nấm lùn ở lớp.

– Mẹ đi rút tiền để mua sữa, mua mứt cho Na.

About admin