Bài 76. uơn, uơt – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 76. uơn, uơt – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 76. uơn, uơt

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
ươn

ươt

uôn

uôt

un

ut

at

ưa

en

ăm

ên

ưt

tr

ph

cá ươn

vườn dưa

lượn lờ

thướt tha

sườn đê

con vượn

vượt qua

ướt át

mượt mà

nằm ườn

vươn lên

mượn bút

ở mướn

sướt mướt

vượt đèn đỏ

lượt là

đền Sượt

đi phượt

lả lướt

trượt ngã

mưa ướt

thườn thượt

lướt ván

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

– Mùa hè, ra sườn đê ở quê, gió mát mẻ quá!

– Mầm đỗ vươn lên tua tủa.

About admin