Bài 78. ăng, ăc – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 78. ăng, ăc – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 78. ăng, ăc

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
ăng

ăc

ang

ac

ân

in

ăt

iêt

ia

âm

ưa

th

ph

tr

nh

gh

bằng lăng

trăng sáng

cân nặng

rặng dừa

cố gắng

thăng bằng

căng thẳng

cơn nắng

đi vắng

quặng than

cẳng chân

giằng co

thắc mắc

ăn mặc

đặc biệt

đắc trí

lặc lè

nhắc nhở

măng tre

vắng vẻ

mặt phẳng

nặng nhẹ

băng đá

phía bắc

xăng xe

lẳng lặng

vắc xin

bắt giặc

kì quặc

lâm tặc

vằng vặc

quả tắc

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

Đêm rằm, trăng sáng vằng vặc.

– Khi mẹ vắng nhà, em sang nhà bà. Bà có măng tre, dừa xiêm.

About admin