Bài 79. âng, âc – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều

Bài 79. âng, âc – Phiếu tập đọc, viết theo bài sách Cánh Diều tập hai.


Bài 79. âng, âc

  1. Học sinh đọc 5 lần bảng sau:
âng

âc

ăng

ăc

iên

en

ên

ưa

ut

ât

ang

ac

êm

êp

vầng trăng

nhà tầng

hiến dâng

nâng lên

vâng dạ

hụt hẫng

giấc ngủ

bậc thang

quả gấc

gió bấc

tấc đất

bậc thềm

trăng quầng

thăng bậc

nhấc lên

sen trắng

thăng quan

lắng nghe

lặng lẽ

vằng vặc

nắng mưa

tâng bốc

lấc cấc

nấc thang

lâng lâng

  1. Học sinh nghe, viết các từ in đậm ra vở.

Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.

About admin