Bài tập Luyện từ và câu lớp 2 theo 5 chủ đề của SGK mới

Bài tập Luyện từ và câu lớp 2 theo 5 chủ đề của SGK mới. Liên hệ đặt mua tài liệu: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


BỔ TRỢ KIẾN THỨC LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2 SÁCH GIÁO KHOA MỚI THEO 5 CHỦ ĐỀ


CHỦ ĐỀ 1: TỪ LOẠI

TỪ, TỪ CHỈ SỰ VẬT, TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM


CHỦ ĐỀ 2: CÁC KIỂU CÂU

 • Câu giới thiệu (Câu Ai là gì?)
 • Câu nêu đặc điểm (Câu Ai thế nào?)
 • Câu nêu hoạt động (Câu Ai làm gì?)

CHỦ ĐỀ 3: DẤU CÂU

 • Dấu chấm
 • Dấu chấm hỏi
 • Dấu chấm phẩy
 • Dấu chấm than

CHỦ ĐỀ 4: TỪ ĐỒNG NGHĨA, TỪ TRÁI NGHĨA

 • Từ đồng nghĩa
 • Từ trái nghĩa

CHỦ ĐỀ 5: MỞ RỘNG VỐN TỪ

 • Mở rộng vốn từ về gia đình, họ hàng
 • Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình.
 • Mở rộng vốn từ về các mùa.
 • Mở rộng vốn từ về ngày Tết.
 • Mở rộng vốn từ về cây cối.
 • Mở rộng vốn từ về thiên nhiên.
 • Mở rộng vốn từ về muông thú.
 • Mở rộng vốn từ về vật nuôi.
 • Mở rộng vốn từ về bảo vệ môi trường
 • Mở rộng vốn từ về các loài vật nhỏ bé
 • Mở rộng vốn từ về giao tiếp, kết nối.
 • Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp.
 • Mở rộng vốn từ về Bác Hồ
 • Mở rộng vốn từ về sản phẩm các miền đất nước
 • Mở rộng vốn từ về các loài vật dưới biển

BỔ TRỢ BÀI TẬP LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2 THEO 5 CHỦ ĐỀ SGK MỚI


Đăng ký tài liệu bài tập bổ trợ Tiếng Việt lớp 2 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


TUYỂN TẬP 5 CHỦ ĐỀ BỔ TRỢ KIẾN THỨC LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 2 SÁCH GIÁO KHOA MỚI


About admin