Bài toán hay trong đề thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 2 của năm 2023 – 2024

Bài toán hay trong đề thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 2 của năm 2023 – 2024.


Đề bài: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 48m, chiều rộng bằng  chiều dài. Người ta vẽ hình chữ nhật biểu thị mảnh đất đó trên bản đồ tỉ lệ 1:300. Tính chu vi hình chữ nhật thu nhỏ trên bản đồ.

Trả lời: …………….cm.

Hướng dẫn

Nửa chu vi là: 48 : 2 = 24 (m)

Coi chiều rộng là 3 phần thì chiều dài là 5 phần.

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)

Chiều rộng mảnh đất là: 24 : 8 × 3 = 9 (m)

Chiều dài mảnh đất là: 24 – 9 = 15 (m)

Đổi: 9m = 900cm, 15m = 1500cm.

Chiều rộng mảnh đất trên bản đồ là: 900 : 300 = 3 (cm)

Chiều dài mảnh đất trên bản đồ là: 1500 : 300 = 5 (cm)

Chu vi của hình chữ nhật thu nhỏ trên bản đồ là: (3 + 5) × 2 = 16 (cm)

Điền 16

Chúc các em học tập tốt 🙂

Giải đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 1 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 2 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM Có hướng dẫn)

About admin