Bài toán sơn mặt hình hộp chữ nhật

Đòi hỏi sự tư duy cao và sự tưởng tượng về không gian, toán sơn các mặt hình hộp không phải là một dạng toán dễ đối với các em học sinh lớp 5. Tại bài viết này, hệ thống toán iq sẽ hướng dẫn các em nắm bắt được những bài toán dạng này. Nhằm giúp các em làm quen và tự tin hơn khi giải toán. Chúc các em thành công.

Người ta xếp những hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành hình hộp chữ nhật có kích thước là 1,5dm; 1dm và 7cm. Sau đó người ta sơn 6 mặt của hình vừa xếp được.

  1. a) Tính số hình lập phương nhỏ cần để xếp thành hình hộp chữ nhật.
  2. b) Tính số hình lập phương nhỏ được sơn 1 mặt.
  3. c) Tính số hình lập phương nhỏ được sơn 2mặt.
  4. d) Tính số hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào.

* Hiểu để giải bài toán dạng này:

+ Hình hộp chữ nhật có:

– 6 mặt ( trong đó các mặt đối diện bằng nhau).

– 8 đỉnh;

– 12 cạnh ( 4 cạnh chiều dài, 4 cạnh chiều rộng và 4 cạnh chiều cao bằng nhau ).

+ Để xếp thành hình hộp chữ nhật có kích thước là 1,5dm; 1dm và 7cm; thì chiều dài cần 15 hình; chiều rộng cần 10 hình và chiều cao cần 7 hình lập phương nhỏ. Vậy muốn tính số hình lập phương nhỏ cần để xếp thành hình hộp chữ nhật có kích thước ( như bài ra) là:

15 x 10 x 7 = 1050 ( hình lập phương nhỏ)

Đây chính là công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật ( C.dài x C.rộng x C.cao )

+ Nếu sơn 6 mặt của hình hộp chữ nhật, ta thấy có 8 hình ở 8 đỉnh khối hộp chữ nhật được sơn 3 mặt ( vì hình hộp chữ nhật và hình lập phương đều có 8 đỉnh nên luôn có 8 hình lập phương nhỏ được sơn 3 mặt).

+ Các hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt là những hình lập phương được xếp nằm trên cạnh của hình hộp chữ nhật.

+ Các hình lập phương nhỏ được sơn 1 mặt là những hình lập phương được xếp trên bề mặt khối hộp chữ nhật ( trừ các hình đã sơn 3 mặt và 2 mặt).

+ Các hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào là những hình lập phương nhỏ nằm ở bên trong.

Giải

Đổi: 1,5dm = 15cm;  1dm = 10cm.

  1. a) Số hình lập phương nhỏ cần để xếp thành hình hộp chữ nhật có kích thước theo bài ra là:

15 x 10 x 7 = 1050 ( hình )

  1. b) Số hình lập phương nhỏ được sơn 1 mặt là:

13 x 8 x 2 + 8 x 5 x 2 + 13 x 5 x 2  hoặc: ( 13 x 8 + 8 x 5 + 13 x 5 ) x 2 =  418 ( hình )

  1. c) Số hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt là :

13 x 4 + 8 x 4 + 5 x 4 hoặc: ( 13 + 8 + 5 ) x 4 =  104 ( hình )

  1. d) Số hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào là :

13 x 8 x 5 = 520 ( hình )

Thử lại:

8 ( hình sơn 3 mặt ) + 418  ( hình sơn 1 mặt ) + 104 ( hình sơn 2 mặt) + 520 ( hình không sơn mặt nào ) = 1050 ( hình lập phương nhỏ).

Sơn 3  mặt:

1 x 8 = 8 hình hay 8 khối (8 đỉnh)

Sơn 1 mặt: (a-2) x 2 + (b-2) x 2 + (c-2) x 2

– Sơn 2 mặt :

(a-2) x 4 + (b-2) x 4 + (c -2) x4

About thaytoan