Bạn có nickname Hoàng Thị Quỳnh Mai có hỏi bài toán lớp 6

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trên mạng] – Bạn có nickname Hoàng Thị Quỳnh Mai có hỏi bài toán lớp 6.

Đề bài: Chứng minh rằng:

a) abcabc + 7 là hợp số.

b) abcabc + 39 là hợp số.

c) abcabc + 22 là hợp số.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Ta có : abcabc + 7 = abc . 1001 + 7 = abc . 11 . 13 . 7 + 7 = 7 (abc . 11 . 13 + 1)

Vì 7 chia hết cho 7 => abcabc chia hết cho 7 => abcabc là hợp số.

b) Ta có : abcabc + 39 = abc . 1001 + 39 = abc . 11 .13 . 7 + 13 . 3 = 13 (abc . 11 . 7 + 3)

Vì 13 chia hết cho 13 => abcabc chia hết cho 13 => abcabc là hợp số.

c) Ta có : abcabc + 22 = abc . 1001 + 22 = abc . 11 . 13 . 7 + 11. 2 = 11 (abc . 13 . 7 + 2)

Vì 11 chia hết cho 11 => abcabc chia hết cho 11 => abcabc là hợp số.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tìm gia sư Toán lớp 6 học trực tuyến vui lòng liên hệ theo số máy: 0936.128.126.

Tags:

About admin