Biết các số tự nhiên x; y thỏa mãn y ⋮ 6 và x/3 – 4/y = 1/5. Giá trị x + y = …

Biết các số tự nhiên x; y thỏa mãn y ⋮ 6 và x/3 – 4/y = 1/5. Giá trị x + y = …

Đây là một bài toán hay trong đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 1 năm 2023 – 2024 được mở ngày 06/ 09/ 2023.

Hướng dẫn giải

Ta có: x/3 – 4/y = 1/5

=> 5xy – 60 = 3y

=> y.(5x – 3) = 60

Vì x, y là các số tự nhiên => 5x – 3 là số tự nhiên

Mà 5x – 3 = 5.(x – 1) + 2 là một số chia cho 5 dư 2; y chia hết cho 6.

Ta có: 60 = 2.30

Suy ra: y = 30 và 5x – 3 = 2 là thỏa mãn

=> y = 30; x = 1

=> x + y = 1 + 30 = 31

Điền 31

Chúc các em học tập tốt 🙂 


XEM THÊM ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VIOLYMPIC TOÁN 7 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024:


 

About admin