Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 theo 22 chuyên đề SGK mới

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 theo 22 chuyên đề SGK mới hiện hành. Liên hệ đặt mua tài liệu: 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích) – 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


Với bộ tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng nâng cao phát triển Toán lớp 6 giúp các em học sinh đang học sinh đang học tập ở các lớp nguồn, trọng điểm học Toán 6 nâng cao và ôn thi bồi dưỡng chương trình Toán trong đội tuyển.


NỘI DUNG MẪU BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 6 THEO 22 CHUYÊN ĐỀ:


PHỤ LỤC 22 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 THEO SGK MỚI


 • Chuyên đ 1 – Tp hp và Đếm s t nhiên
 • Chuyên đ 2 – Lũy tha vi s mũ t nhiên
 • Chuyên đ 3 – Dãy s t nhiên Viết theo quy lut
 • Chuyên đ 4 – Tính cht và du hiu chia hết
 • Chuyên đ 5 – Ch s tn cùng
 • Chuyên đ 6 – S nguyên t – Hp s
 • Chuyên đ 7 – S chính phương
 • Chuyên đ 8 – Ước chung ln nht và Bi chung nh nht
 • Chuyên đ 9 – Đim – Đường thng – Đon thng – Góc
 • Chuyên đ 10 – S nguyên
 • Chuyên đ 11 – Tng quan v phân s và các bài toán liên quan
 • Chuyên đ 12 – Dãy phân s viết theo quy lut
 • Chuyên đ 13 – S thập phân
 • Chuyên đ 14 – Giá tr ln nht – Giá tr nh nht
 • Chuyên đ 15 – Phương pháp gii toán – Nguyên lí dirichlet
 • Chuyên đ 16 – Phương pháp gii toán la chn
 • Chuyên đ 17 – Phương pháp Logic
 • Chuyên đ 18 – Phương pháp tính ngược t cui
 • Chuyên đ 19 – Phương pháp gi thiết tm
 • Chuyên đ 20 – Nguyên lý Bt biến và cc hn
 • Chuyên đ 21 – Toán chuyn đng
 • Chuyên đ 22 – Đng dư thc

Liên hệ đặt mua tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 6 theo nội dung sách giáo khoa mới và hỗ trợ tư vấn, giải đáp: 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích) – 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang). 

About admin