Bồi dưỡng HSG Toán 6 theo 22 chuyên đề của chương trình SGK mới

Tài liệu Bồi dưỡng HSG Toán 6 theo 22 chuyên đề của chương trình SGK mới dành cho các em HS học chương trình Toán lớp 6 nâng cao ở các lớp nguồn và học trong đội tuyển.

(Theo chương trình SGK mới Cánh Diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống)


Mọi thông tin về tư vấn học tập, đăng ký đặt mua các tài liệu bồi dưỡng Toán 6 bao gồm: Toán 6 cơ bản dành cho HS Trung Bình – Khá, Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 6, Tuyển tập các bài toán ôn thi MYTS và đăng ký học các chương trình học tập trực tuyến Toán 6 vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo:


PHỤ LỤC TÀI LIỆU


 • Chuyên đ 1 – Tp hp và Đếm s t nhiên
 • Chuyên đ 2 – Lũy tha vi s mũ t nhiên
 • Chuyên đ 3 – Dãy s t nhiên Viết theo quy lut
 • Chuyên đ 4 – Tính cht và du hiu chia hết
 • Chuyên đ 5 – Ch s tn cùng
 • Chuyên đ 6 – S nguyên t – Hp s
 • Chuyên đ 7 – S chính phương
 • Chuyên đ 8 – Ước chung ln nht và Bi chung nh nht
 • Chuyên đ 9 – Đim – Đường thng – Đon thng – Góc
 • Chuyên đ 10 – S nguyên
 • Chuyên đ 11 – Tng quan v phân s và các bài toán liên quan
 • Chuyên đ 12 – Dãy phân s viết theo quy lut
 • Chuyên đ 13 – S thập phân
 • Chuyên đ 14 – Giá tr ln nht – Giá tr nh nht
 • Chuyên đ 15 – Phương pháp gii toán – Nguyên lí dirichlet
 • Chuyên đ 16 – Phương pháp gii toán la chn
 • Chuyên đ 17 – Phương pháp Logic
 • Chuyên đ 18 – Phương pháp tính ngược t cui
 • Chuyên đ 19 – Phương pháp gi thiết tm
 • Chuyên đ 20 – Nguyên lý Bt biến và cc hn
 • Chuyên đ 21 – Toán chuyn đng
 • Chuyên đ 22 – Đng dư thc

PHẦN BÀI TẬP MẪU NÂNG CAO PHÁT TRIỂN & BỒI DƯỠNG HSG THEO CHUYÊN ĐỀ

MÔN TOÁN LỚP 6 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI

(Tài liệu tham khảo Bồi dưỡng HSG Toán 6 theo 22 chuyên đề dành cho các em HS trên toàn quốc)About admin