Bồi dưỡng Toán 5 – Biểu đồ Ven và cách giải quyết một số bài toán

Bồi dưỡng Toán 5 – Biểu đồ Ven và cách giải quyết một số bài toán trong chương trình toán tiểu học.

Video bài giảng Biểu đồ Ven:

Đăng ký tài liệu 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 và ôn thi Vioympic, Vioedu, TNTV lớp 5 vui lòng liên hệ cô Trang Toán IQ: 0948.228.325 (Zalo).

About admin