Bồi dưỡng Toán 6 qua những bài toán hay – Bài 2

[Học giỏi Toán lớp 6] – Bồi dưỡng Toán 6 qua những bài toán hay – Bài 2.

Quý bậc PHHS Đăng ký học Toán lớp 6 trực tuyến cho các con vui lòng liên hệ trực tiếp cho Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916.

Bài 2: Bạn có nickname là: Đinh Mai Phương Thảo có hỏi bài toán lớp 6:

“thầy giúp em bài sau bài 1 cho S= 1/31+1/32+1/33+…+1/60. Chứng minh 3/4<S<4/5 đây bài thi HK 2 mong thầy giúp càng sớm càng tốt.”

Hướng dẫn giải:

Toán 6 nâng cao - Bài 2

Toán 6 nâng cao – Bài 2

About admin