Bồi dưỡng Toán 6 qua những bài toán hay – Bài 3

[Học giỏi Toán lớp 6] – Bồi dưỡng Toán 6 qua những bài toán hay – Bài 3.

Quý bậc PHHS Đăng ký học Toán lớp 6, lớp 7 trực tuyến cho các con vui lòng liên hệ trực tiếp cho Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916.

Bài 2: Bạn có nickname là: Quyên Laugh có hỏi bài toán lớp 6:

Toán hình lớp 6 - Bài 3

Toán hình lớp 6 – Bài 3

HƯỚNG DẪN GIẢI:

a) Tính chu vi tam giác CAB và DAB:

Ta có: Chu vi ∆CAB = CA + AB + BC = 3 + 6 + 4 = 13 cm.

Chu vi ∆DAB = DA + AB + BD = 3 + 6 + 4 = 13 cm.

b) Theo đề bài ta suy ra: M, N nằm giữa A và B.

Ta có: AN + NB = AB

  • AN = AB – NB = 6 – 4 = 2 cm
  • AN < AM (2cm < 3cm)
  • Điểm N nằm giữa A và M
  • AN + NM = AM
  • MN = NM = AM – AN = 3 – 2 = 1 cm.

c) Điểm M nằm giữa A và B nên suy ra: AM + MB = AB

  • MB = AB – AM = 6 – 3 = 3cm
  • MA = MB = 3cm
  • Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

d) Vì AE và AM là hai tia đối nhau nên 3 điểm E, A, M thẳng hàng.

Ta có: EM = EA + AM = 3 + 3 = 6 cm.

Chúc em học tập tốt 🙂

Thân ái!

About admin