Bồi dưỡng Toán 6 qua những bài toán hay – Bài 4

[Học giỏi Toán lớp 6] – Bồi dưỡng Toán 6 qua những bài toán hay – Bài 4.

Quý bậc PHHS Đăng ký học Toán lớp 6, lớp 7 trực tuyến cho các con vui lòng liên hệ trực tiếp cho Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916.

Bài 2: Bạn có nickname là: Pham Kieuphuong có hỏi bài toán lớp 6:

Đề bài: Tính kết quả: A=(1-1/15)(1-1/21)(1-1/28)…..(1-1/210).

Những bài toán 6 hay - Bài 4

Những bài toán 6 hay – Bài 4

About admin