Bồi dưỡng Toán 6 qua những bài toán hay – Bài 5

[Học giỏi Toán lớp 6] – Bồi dưỡng Toán 6 qua những bài toán hay – Bài 5.

Quý bậc PHHS Đăng ký học Toán lớp 6, lớp 7 trực tuyến cho các con vui lòng liên hệ trực tiếp cho Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916.

Bài 5: PHHS có nickname là: Tran Le có hỏi bài toán lớp 6:

1/ Tính gia tri BT: M = (1-1/2)(1-1/3)(1-1/4)+…..(1-1/99)(1-1/100)

2/ So sanh A & B voi A= 2007/2008+ 2008/2009+2009/2010; B=(2007+2008+2009)/(2008+2009+2010).

HƯỚNG DẪN GIẢI:

Những bài toán hay trong Toán 6 - Bài 5

Những bài toán hay trong Toán 6 – Bài 5

About admin